Zoznam učiteľov

ZOZNAM ZAMESTNANCOV v školskom roku 2023/2024:


Riaditeľ: Mgr. Katarína Zacharová

Zást. riaditeľa: PhDr. Mgr. Jana Zacharová


HUDOBNÝ odbor:

Hra na klavíri:

Mgr. Romana Zemenčíková 

Zuzana Sitárová 

Mgr. Alžbeta Masičová, DiS. art 


Hra na gitare:

 Bc. Michal Štipka, DiS. art.

Vlčeková Ema 


Hra na flaute:

Bc. Mykhailo Tkachenko


Hra na husle:

Michal Moravčík, DiS. art.


Spev:

Mgr. art. Viera Semaňáková

Mgr. Alžbeta Masičová, Dis. Art


Hudobná náuka:

Mgr. Romana Zemenčíková

Zuzana Sitárová  

Mgr. Kristína Luptáková


VÝTVARNÝ odbor:

Mgr. Katarína Zacharová

Mgr. art. Mária Guttenová

PhDr. Mgr. Jana Zacharová


TANEČNÝ odbor:

Mgr. art. Martina Kubincová


LITERÁRNO-DRAMATICKÝ odbor: