Zoznam učiteľov

ZOZNAM ZAMESTNANCOV v školskom roku 2019/20:


Riaditeľ: Mgr. Katarína Zacharová

Zást. riaditeľa: PhDr. Mgr. Jana Zacharová


Hra na klavíri:

Mgr. Romana Zemenčíková

Mgr. Kristína Luptáková

Zuzana Sitárová

Tatiana Šusteková

Dis. Art. Laura Lamperová

Hra na gitare:

Dis. Art. Michal Štipka

Mgr. Art. Matúš Medveď

Hra na flaute:

Emma Benčaťová

Dis. Art. Denisa Jelínková

Hra na husle:

Dis. Art. Martin Pecník

Spev:

Diana Budínska


Mgr. Katarína Zacharová

Ing. Lucia Dovalová

PhDr. Mgr. Jana Zacharová


Miroslava Gasperová

Mgr. Janka Gallová

Bc. Alžbeta Garajová 


Mgr. Daniela Kozová