Zoznam učiteľov

ZOZNAM ZAMESTNANCOV v školskom roku 2019/20:


Riaditeľ: Mgr. Katarína Zacharová

Zást. riaditeľa: PhDr. Mgr. Jana Zacharová


Hra na klavíri: 

Mgr. Romana Zemenčíková , Jana Bystrianska, Laura Lamperová, Zuzana Sitárová, Pavlína Vrabcová, Alex Sárka

Hra na gitare: 

Dis. Art. Michal Štipka , Zuzana Veslíková, Matúš Medveď

Hra na flaute:

Emma Benčaťová

Hra na husle:


Spev: 

Barbora Košianová


Mgr. Katarína Zacharová

Ing. Lucia Dovalová

PhDr. Mgr. Jana Zacharová


Miroslava Gasperová, Mgr. Janka Gallová