Zoznam učiteľov

ZOZNAM ZAMESTNANCOV v školskom roku 2020/21:


Riaditeľ: Mgr. Katarína Zacharová

Zást. riaditeľa: PhDr. Mgr. Jana Zacharová


Hra na klavíri:

Mgr. Romana Zemenčíková (klavír, hudobná náuka)

Zuzana Sitárová (klavír, hudobná náuka)

Mgr. Alžbeta Masičová, Dis. Art (klavír)

Hra na gitare:

 Bc. Michal Štipka, Dis. Art.

Vlčeková Ema 

Hra na flaute:

Denisa Jelínková, Dis. Art

Hra na husle:

Hana Pištová, Dis. Art 

Spev:

Alžbeta Magušinová 

Mgr. Alžbeta Ondrejková, Dis. Art 

Bc. Laura Lamperová, Dis. Art 


Mgr. Katarína Zacharová

Mgr. art. Mária Guttenová

PhDr. Mgr. Jana Zacharová


Bc. Alžebta Garajová