Tanečný odbor

Snažíme sa o klasickú tanečnú prípravu s ohľadom na anatomickú rôznorodosť našich žiakov. Postupne ich učíme vnímanie krásy pohybu a základy tanečných vyjadrovacích prostriedkov v spojení s hudbou.

Vyučujúca:

  • Bc. Alžbeta Garajová 

Školné:

  • 7 eur/mesiac, 
  • prípravné štúdium (žiaci materskej školy) 4,50eur/mesiac