PRÁCA verzus KRÁSA

Práca mladých chemikov verzus tvorba krásnych šperkov

Viac si môžete prečítať aj  TU

Prvotná je vždy "zvedavosť", a potom túžba po vedomostiach. Keď sa tieto dva atribúty spoja, výsledkom býva vždy nejaký objav = pokrok.

Papier bol už vynájdený tak dávno, že my obyčajní smrteľníci (žiaci) ani nevnímame odkiaľ sa berie ("no mamine zo zásuvky? "). Ale my smrteľníci "chemici" zo ZŠ Badín za pomoci pani učiteľky chémie si skúšame overiť či to, čo sa učíme, je pravda.

Tak sme teda zbierali steblá trávy, popadané lístie, ale aj popísané staré listy papiera, noviny alebo bielulinké ústrižky z kancelárskeho papiera či zbytky z výkresov. Keď sme využili všetky predošlé vedomosti - dielo sa podarilo a stvorili sme ručný papierový list.

A čo ďalej? Krása a neopakovateľná stopa po výrobe ručného papiera sama ponúka tvorcov (žiakov) pokračovať ďalej.

Prvé krôčky boli hlavne užitočné obaly, škatuľky a pohľadnice.

A potom nás krásna biela hmota lákala ďalej. Preto sme z prírodných segmentov (častíc) skúšali urobiť lupienky, lístky, prúžky, ktoré sme začali spájať do celkov a zrazu z nich bola nová ozdoba - šperk.

Takže sme si overili, že vedomosti z učebníc dobre ovládame a od chémie nás previedli naše poznatky k pocitom a estetickým zážitkom, ktoré sme dosiahli pri zhotovení šperkov. Na hodinách výtvarnej či už v ZŠ alebo ZUŠ si budujeme poznatky a názory na "krásu", ktorá môže vedľa nás existovať len tak v prírode, ale sa ju učíme i hľadať a tvoriť vo vlastných predstavách.

Je veľmi fajn, keď si tieto predstavy však dokážeme i zhmotniť do konkrétnej reality = šperku. Od týchto čias už budem vždy nahliadať inak na hárok papiera, ale aj spadnutý lístok či zvädnutý kvietok, lebo ešte neviem, čo nové sa v budúcnosti naučím a kam môže táto cesta viesť.

Mgr. Katarína Zacharová