Výtvarný odbor

V tomto kolektívnom odbore sa venujeme kresbe, maľbe, grafike, modelovaniu so špecializáciou na prácu s hlinu a rôznym materiálom. 

Vyučujúce:

  • Mgr. Katarína Zacharová
  • Mgr.art. Mária Guttenová
  • PhDr. Mgr. Jana Zacharová

Školné: 

  • 7eur/mesiac, 
  • prípravné štúdium (žiaci materskej školy) 4,50eur/mesiac