Slávnostný deň obce Hronsek

maľujeme Čarovný kvet do zámockej záhrady

V sobotu 12. mája 2018 počas Slávnostného dňa obce Hronsek sa otvárala obnovená zámocká fontánu. Bola to slávnosť veliká a zúčastnila sa jej aj naša SZUŠ Zacharová. Pani riaditeľka Katka Zacharová a pani zástupkyňa Janka Zacharová pripravili pre detských návštevníkov tvorivú dielničku, kde spoločne maľovali čarovné kvety do zámockej záhrady. Tie detské boli prenádherné, farebné, rozmanitých tvarov a dokonale ozdobili záhradu pred zámkom v ten deň. Ale prípravy na toto podujatie začali dávno predtým. Niekoľko nedeľných popoludní sa schádzali obyvatelia Hronseku s pani riaditeľkou Katkou Zacharovou a tvorili kachličky z hliny, ktoré mali neskôr zdobiť zámockú fontánu. Pripravili spoločne 27 malých hlinených kachličiek, ktoré nakoniec spojili do troch veľkých. Návštevníci ich mohli obdivovať vystavené počas slávnostného dňa. Neskôr kachličky budú nainštalované na svoje určené miesto, na zámockú fontánu.