2 %

Milí rodičia a priatelia,

opäť máme možnosť rozhodnúť sa komu darujeme svoje 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane.
Preto sa obraciame na Vás s prosbou o podporu SZUŠ Zacharová, ktorú navštevujú Vaše detičky formou nášho Občianskeho združenia Pre čarovný svet detí, o.z. formou podania Vyhlásenia o poukázaní sumy vo výške 2%, 3 % zaplatenej dane.
Svojou podporou nám pomôžete so zabezpečením aktivít v našom združení a prispejete k zlepšeniu materiálnych podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu pre naše deti.

Už vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu!

S úctou

riaditeľka SZUŠ Zacharová

Mgr. Katarína Zacharová

Údaje pre právnické osoby:


Názov: Pre čarovný svet detí, o.z.

Sídlo: Nová ulica 196/3,  028 01 Trstená

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42 387 256

číslo účtu: 16498931/5200

IBAN: SK62 5200 0000 0000 1649 8931


V prípade otázok nás kontaktujte na

precarovnysvetdeti@gmail.com, jana.zacharova@gmail.com