2 %

Milí rodičia a priatelia,
opäť máme možnosť rozhodnúť sa komu darujeme svoje 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane.
Preto sa obraciame na Vás s prosbou o podporu SZUŠ Zacharová, ktorú navštevujú Vaše detičky formou nášho Občianskeho združenia Pre čarovný svet detí, o.z. formou podania Vyhlásenia o poukázaní sumy vo výške 2%, 3 % zaplatenej dane.
Svojou podporou nám pomôžete so zabezpečením aktivít v našom združení a prispejete k zlepšeniu materiálnych podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu pre naše deti.
Už vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu!


S úctou

riaditeľka SZUŠ Zacharová 

Mgr. Katarína Zacharová 

Údaje pre právnické osoby:

Názov:

Pre čarovný svet detí, o.z.

Sídlo:

Nová ulica 196/3, 028 01 Trstená

Právna forma

Občianske združenie

IČO

42 387 256

číslo účtu:

16498931/5200

IBAN:

SK62 5200 0000 0000 1649 8931


V prípade otázok nás kontaktujte na 

precarovnysvetdeti@gmail.comjana.zacharova@gmail.com