Príroda okolo nás 2017

Celoslovenskú výtvarnú súťaž Príroda okolo nás organizuje Slovenský zväz záhradkárov. Tento rok sa konal 10. jubilejný ročník a zúčastnilo sa ho 1504 malých detských umelcov so svojimi výtvarnými prácami.

Aj naša SZUŠ Zacharová bola úspešná - reprezentovali nás viacerí žiaci a výtvarná práca Miška Cimermana z 2. ročníka (1. stupňa) výtvarného odboru z triedy p. uč. L. Dovalovej bola vybratá odbornou porotou a Miška odmenili výtvarnými pomôckami - skicár, pastelky, štetec, guma, strúhadlo.

Miškovi srdečne gratulujeme a veríme, že tento úspech ho povzbudí v ďalšom výtvarnom tvorení.