Informácie

O ŠKOLE:

SZUŠ Zacharová vznikala v školskom roku 2014/15 ale dva roky (od 2012/2013) fungovala ako elokované pracovisko SZUŠ Jánoš z Ružomberka. Našou snahou je vybudovať školu rodinného typu, to znamená že nás zaujíma všestranný rozvoj našich žiakov. V našich odboroch sa kontinuálne rozvíja tvorivosť a kladný vzťah k predmetu svojho štúdia. Chceme, aby nadobudnuté zručnosti a schopnosti našich žiakov mali tvorivý charakter a následne ich vedeli použiť v ďalšom živote.