Hudobný odbor

Klavír
Klavír
Gitara
Gitara
Flauta
Flauta

V hudobnom odbore sa vyučuje hra na klavíri, hra na gitaru, hra na flautu, spev

Vyučuje sa 1,5 hodiny týždenne a 1 hodina hudobnej náuky.

 

Vyučujúci:

Hra na klavíri: 

 • Mgr. Romana Zemenčíková
 • Mgr. Kristína Luptáková, 
 • Zuzana Sitárová, 
 • Mgr. Alžbeta Ondrejková, Dis. Art 
 •  Laura Lamperová, Dis. Art.

Hra na gitare: 

 • Michal Štipka, Dis. Art. 
 • Bc. Peter Javorka, Dis. Art

 • Vlčeková Ema

Hra na flaute: 

 • Denisa Jelínková, Dis. Art 

Hra na husle:

 • Hana Pištová, Dis. Art  

Spev:

 • Alžbeta Magušinová 
 • Mgr. Alžbeta Ondrejková, Dis. Art 
 • Bc. Laura Lamperová, Dis. Art 

Školné: 

 • 10 eur/mesiac