Hudobný odbor

Klavír
Klavír
Gitara
Gitara
Flauta
Flauta

V hudobnom odbore sa vyučuje hra na klavíri, hra na gitaru, hra na flautu, spev

Vyučuje sa 1,5 hodiny týždenne a 1 hodina hudobnej náuky.

 

Vyučujúci:

Hra na klavíri: 

 • Mgr. Romana Zemenčíková
 • Jana Bystrianská, 
 • Alex Sárka, 
 • Pavlína Vrabcová
 • Laura Lamperová
 • Zuzana Sitárová

Hra na gitare: 

 • Dis. Art. Michal Štipka, 
 • Zuzana Veslíková,
 • Matúš Medveď

Hra na flaute: 

 • Emma Benčaťová

Hra na husle:

Spev:

 • Barbora Košianová

Školné: 

 • 10 eur/mesiac