Hudobný odbor

Klavír
Klavír
Gitara
Gitara
Flauta
Flauta

V hudobnom odbore sa vyučuje hra na klavíri, hra na gitaru, hra na flautu, spev

Vyučuje sa 1,5 hodiny týždenne a 1 hodina hudobnej náuky.

 

Vyučujúci:

Hra na klavíri: 

 • Mgr. Romana Zemenčíková
 • Mgr. Kristína Luptáková, 
 • Zuzana Sitárová, 
 • Tatiana Šusteková
 • Dis. Art. Laura Lamperová

Hra na gitare: 

 • Dis. Art. Michal Štipka, 
 • Mgr. Art. Matúš Medveď

Hra na flaute: 

 • Emma Benčaťová
 • Dis. Art. Denisa Jelínková

Hra na husle:

 • Dis. Art. Martin Pecník

Spev:

 • Diana Budínska

Školné: 

 • 10 eur/mesiac