Koncert a vernisáž na záver školského roka, jún 2016 

Badín