Prihláška

Milí rodičia,

prosíme Vás, aby ste prihlášku Vášho dieťaťa na jednotlivé odbory spolu s čestným prehlásením na školský rok 2019/2020 odovzdali do 15.9.2019.

(V prípade výberu viacerých odborov prosíme vyplniť na každý odbor prihlášku zvlášť.)

Uprednostnení budú žiaci, ktorí pokračujú v štúdiu v našej SZUŠ.

Odovzdať ich môžete Vašim triednym pani učiteľkám alebo vychovávateľkám v školskom klube, prípadne poslať na mail:      

jana.zacharova@gmail.com

Ďakujeme 
Prihlášku a čestné vyhlásenie nájdete nižšie.

Môžete ich zaslať aj emailom  ale dodatočne je potrebné doručiť aj podpísaný originál.