Prihláška

Milí rodičia,

prosíme Vás o vyplnenie prihlášky Vášho dieťaťa na jednotlivé odbory spolu s čestným prehlásením na školský rok 2024/2025.

(V prípade výberu viacerých odborov prosíme vyplniť na každý odbor prihlášku zvlášť, ale čestné vyhlásenie stačí odovzdať jedno).

Uprednostnení budú žiaci, ktorí pokračujú v štúdiu v našej SZUŠ.

Poslať ich môžete na mail:      

jana.zacharova@gmail.com

Ďakujeme 


Prihlášku a čestné prehlásenie môžete zaslať aj emailom  ale dodatočne je potrebné doručiť aj podpísaný originál.