Prihláška

Milí rodičia,

prosíme Vás, aby ste prihlášku Vášho dieťaťa na jednotlivé odbory spolu s čestným prehlásením na školský rok 2020/2021 odovzdali do 15.9.2020.

(V prípade výberu viacerých odborov prosíme vyplniť na každý odbor prihlášku zvlášť.)

Uprednostnení budú žiaci, ktorí pokračujú v štúdiu v našej SZUŠ.

Poslať ich môžete na mail:      

jana.zacharova@gmail.com

Ďakujeme 
Prihlášku a čestné vyhlásenie nájdete nižšie.

Môžete ich zaslať aj emailom  ale dodatočne je potrebné doručiť aj podpísaný originál.