Kvety jari mamičkám 2017


Spoločné popoludnie hudby a slova našej SZUŠ Zacharová a CZ ECAV Badín


Viac foto aj informácie nájdete na stránke ecavbadin.sk

Videozáznam


Milí spoludiváci!

Každoročne sa zúčastním krásnej akcii v evanjelickom chráme - KVETY JARI mamičkám. Je to zážitok, ktorý má účinok na celý rok. Vidieť rozžiarené očká ratolestí, ktoré tým svojim mamičkám prišli zaspievať, zahrať a zarecitovať k ich sviatku, je neopísateľné. Vidieť v tom veľkú a obetavú prácu všetkých učiteľov, ktorí malých účinkujúcich pripravujú. Či sú to učitelia z umeleckej školy Zacharová, alebo pani učiteľky z materskej škôlky v Badíne. Veľmi pekné bolo aj zastúpenie dospelých.

Každý rok sú pripravené aj malé darčeky pre mamičky.

Veď každý, či má 5, 10, 30 či -siat a ešte má tú svoju drahú mamičku, jej tých pár krásnych slov venuje.

Ďakujem za krásny zážitok.

Marta Fašková