Vianočný koncert a výstava prác žiakov SZUŠ Zacharová v Harmanci 2022