Stančekova Prievidza - súťažná vokálna prehliadka

Milí priatelia,
Dňa 15. februára 2018 sa naša Súkromná základná umelecká škola Zacharová zapojila do súťaže: STANČEKOVA PRIEVIDZA 2018. Tento rok sa konal 21. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov základných umeleckých škôl. Našu školu reprezentovala jedna z najmladších žiačok Simonka Bystrianska /6 ročná/ z Badína.
Veľmi pekne zaspievala ukážky, ktoré mala nacvičené a pripravené so svojou učiteľkou spevu Barborkou Košianovou. Na klavíry ju sprevádzala pani učiteľka Pavlínka Vrabcová. Z tejto prehliadky sme si odniesli diplom, ktorým sa Simona zaradila do bronzového pásma a samozrejme veľa pekných zážitkov z tejto súťaže.


V porote boli takí pedagógovia ako operný spevák Martin Babjak, pani MgA. Ľubomíra Dutková, PhD. z konzervatória v Žiline a ďalší.
Verím, že si naša Simonka odniesla peknú skúsenosť a veľa zážitkov ktorá ju bude motivovať do ďalšej práce.
Ja ako riaditeľka SZUŠ Zacharová môžem len vyjadriť spokojnosť s prácou našej žiačky a prácou našich učiteľov spevu a klavíra, ktorí sa podieľali na tomto podujatí. Ako nezávislý divák môžem povedať že sa nemáme za čo hanbiť a môžem sa len tešiť z dobre vykonanej práce.

Mgr. Katarína Zacharová