V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať

Súkromá základná umelecká škola Zacharová

Vlkanovská 89

976 31 Vlkanová 

+421 907832558, Mgr. Katarína Zacharová


+421 0908800490, PhDr. Mgr. Jana Zacharová