Najkrajšia Vlkanovská kraslica 2019

STAROSTA OBCE VLKANOVÁ Antonín MELICHAR A RIADITEĽKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY Katarína ZACHAROVÁ

VÁS POZÝVAJÚ NA 5. ROČNÍK SÚŤAŽE

"O NAJKRAJŠIU VLKANOVSKÚ KRASLICU".

v dňoch 16. a 17. apríla 2019 v čase od 11:00-18:00

v sále obecného úradu vo Vlkanovej.

Radi privítame všetkých záujemcov - seniorov, žiakov, detičky a ich rodičov, aby sa zapojili do našej súťaže.Pomôcky a materiál k zdobeniu kraslíc účastníci dostanú priamo na mieste - aj s pomocnými ukážkami ako by mohli ich výtvory vyzerať.

Veríme, že si z podujatia odnesieme sviatočnú náladu pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov.

Máme pre Vás pripravený pestrý program plný zábavy a zážitkov.Súťažiacich odmeníme peknými cenami a diváci si odnesú príjemnú spomienku a priateľskú výzvu do budúcich veľkonočných sviatkov. Ak príjmu pozvanie aj súťažiaci z obcí Badín a Hronsek vytvoríme trojčlenné súťažné družstvá, ktoré budú zastupovať svoje obce.

Celé podujatie budú lektorovať odborníci "krasličiari", ktorí nám ukážu rôzne techniky zdobenia kraslíc vychádzajúcich z ľudových tradícií.

Pani Ing. Lucka Dovalová nám predvedie ukážky originálnej techniky MODROTLAČE.

Najmenší súťažiaci môžu zdobiť medovníkové kraslice alebo medovníkové kuriatka. O program sa postarajú vaše deti z našej ZUŠ-ky Zacharová a záujemcovia o tradície si môžu zakúpiť kraslice alebo medovníky, ktoré im spríjemnia veľkonočné sviatky.

VERÍME, ŽE SA ZRODÍ NOVÁ TRADÍCIA V STRETÁVANÍ SA A SPOLUPRÁCI PRI ZACHOVÁVANÍ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA NAŠICH OBCÍ.