Výstava výtvarného odboru, hudobné a tanečné vystúpenia žiakov SZUŠ Zacharová a detského folklórneho súboru Graniarik na ZŠ Pieninská