Predvianočný koncert Badín 2018

Predvianočná nádielka hudby, spevu, tanca a pravdaže výtvarného umenia našich žiakov SZUŠ Zacharová.

11. 12. 2018 v ZŠ s MŠ Badín.

Výtvarné práce žiakov sú vystavené v priestoroch školy. Môžete si ich kedykoľvek prísť pozrieť.