Moje miesto pre život

Verejná knižnica Mikuláša Kováča a Banskobystrický samosprávny kraj vyhlásili výtvarnú súťaž s témou "Moje miesto pre život" pre základné umelecké školy. Aj naša SZUŠ Zacharová sa zúčastnila s niekoľkým detskými výtvarnými prácami a veru úspešne. V kategórii mladších žiakov získala Anetka Donovalová 1. miesto a v kategórii starších žiakov sme sa umiestnili na dvoch prvých miestach - Katarína Gajanová - 1. miesto a Lucka Leštáková - 2. miesto. Všetky tri žiačky navštevujú triedu pani učiteľky L. Dovalovej.

Dievčatám srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy a výtvarného odboru. Dievčatá dostali krásne odmeny v podobe knižiek. Tak nech sa im dobre číta ;). Ďakujeme.