Denný výtvarný tábor SZUŠ Zacharová

Počas školských prádznin sa v našej SZUŠ uskutočnil denný výtvarný tábor.  Detičky, ktoré sa ho zúčastnili mali možnosť priučiť sa modelovaniu a točeniu na hrnčiarskom kruhu, vyskúšali sme si tradičnú grafickú techniku suchej ihly, maľby pieskom a maľby v plenéri. Navštíli sme múzuem a okrem usilovnej práce sme si našli aj chvíľky na odpočinok, zábavu a budovanie nových kamarátstiev.