Vitajte na stránke Súkromnej základnej umeleckej školy Zacharová


Milí rodičia,

prosíme Vás, aby ste prihlášku Vášho dieťaťa na jednotlivé odbory spolu s čestným prehlásením na školský rok 2020/2021 odovzdali do 15.9.2020.

(V prípade výberu viacerých odborov prosíme vyplniť na každý odbor prihlášku zvlášť.)

Uprednostnení budú žiaci, ktorí pokračujú v štúdiu v našej SZUŠ.

Poslať ich môžete na mail:

jana.zacharova@gmail.com

Prihlášku s čestným prehlásením nájdete TU

Ďakujeme Milí rodičia a priatelia,

opäť máme možnosť rozhodnúť sa komu darujeme svoje 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane.
Preto sa obraciame na Vás s prosbou o podporu SZUŠ Zacharová,

ktorú navštevujú Vaše detičky formou nášho Občianskeho združenia Pre čarovný svet detí, o.z. formou podania Vyhlásenia o poukázaní sumy vo výške 2%, 3 % zaplatenej dane.
Svojou podporou nám pomôžete so zabezpečením aktivít v našom združení a prispejete k zlepšeniu materiálnych podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu pre naše deti.
Už vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu!

S úctou

riaditeľka SZUŠ Zacharová Mgr. Katarína Zacharová

Tlačivá na stiahnutie... na našej stránke pracujeme ...