Vitajte na stránke Súkromnej základnej umeleckej školy ZacharováMilí rodičia,

prosíme Vás o vyplnenie prihlášky Vášho dieťaťa na jednotlivé odbory spolu s čestným prehlásením na školský rok 2023/24.

(V prípade výberu viacerých odborov prosíme vyplniť na každý odbor prihlášku zvlášť, ale čestné vyhlásenie stačí odovzdať jedno).

Uprednostnení budú žiaci, ktorí pokračujú v štúdiu v našej SZUŠ.

Poslať ich môžete na mail:

jana.zacharova@gmail.com

Viac v priečinku PRIHLÁŠKA

Ďakujeme ... na našej stránke pracujeme ...