Vitajte na stránke Súkromnej základnej umeleckej školy Zacharová

Milí rodičia,

prosíme Vás o vyplnenie prihlášky Vášho dieťaťa na jednotlivé odbory spolu s čestným prehlásením na školský rok 2021/2022.

(V prípade výberu viacerých odborov prosíme vyplniť na každý odbor prihlášku zvlášť, ale čestné vyhlásenie stačí odovzdať jedno).

Poslať ich môžete na mail: jana.zacharova@gmail.com

Ďakujeme 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE


Milí rodičia a priatelia,

opäť máme možnosť rozhodnúť sa komu darujeme svoje 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane.
Preto sa obraciame na Vás s prosbou o podporu SZUŠ Zacharová,

ktorú navštevujú Vaše detičky formou nášho Občianskeho združenia Pre čarovný svet detí, o.z. formou podania Vyhlásenia o poukázaní sumy vo výške 2%, 3 % zaplatenej dane.
Svojou podporou nám pomôžete so zabezpečením aktivít v našom združení a prispejete k zlepšeniu materiálnych podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu pre naše deti.
Už vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu!

S úctou

riaditeľka SZUŠ Zacharová Mgr. Katarína Zacharová

Tlačivá na stiahnutieVážení rodičia,
Podľa nariadenia MŠVVaŠ naša škola pokračuje v dištančnej výučbe vo všetkých odboroch (hudobnom, tanečnom, výtvarnom). 

Tento spôsob vyučovania je bezplatný, napriek tomu Vás prosíme o trpezlivosť a spoluprácu pri kontakte s vašimi detičkami, aby nestratili počas tohto obdobia záujem a kontakt so štúdiom v danom odbore. Rozhodne sa snažíme zabezpečiť dostupné formy pre komunikáciu medzi učiteľmi a žiakmi. 

Na záver vás chceme upozorniť na zmenu čísla účtu našej školy (nové číslo účtu: SK05 7500 0000 0040 2846 5828 ), ktorý nebudete teraz potrebovať dovtedy, kým sa nezačne vyučovať klasickým spôsobom, zatiaľ neuhrádzajte žiadne platby za tento školský rok 2020/21.

Ďakujeme.

Riaditeľstvo školy ZUŠ Zacharová

Katarína Zacharová a Jana Zacharová 

... na našej stránke pracujeme ...