Vitajte na stránke Súkromnej základnej umeleckej školy Zacharová

Milí rodičia,

prosíme Vás o vyplnenie prihlášky Vášho dieťaťa na jednotlivé odbory spolu s čestným prehlásením na školský rok 2021/2022.

(V prípade výberu viacerých odborov prosíme vyplniť na každý odbor prihlášku zvlášť, ale čestné vyhlásenie stačí odovzdať jedno).

Poslať ich môžete na mail: jana.zacharova@gmail.com

Ďakujeme 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE


Milí rodičia a priatelia,

opäť máme možnosť rozhodnúť sa komu darujeme svoje 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane.
Preto sa obraciame na Vás s prosbou o podporu SZUŠ Zacharová,

ktorú navštevujú Vaše detičky formou nášho Občianskeho združenia Pre čarovný svet detí, o.z. formou podania Vyhlásenia o poukázaní sumy vo výške 2%, 3 % zaplatenej dane.
Svojou podporou nám pomôžete so zabezpečením aktivít v našom združení a prispejete k zlepšeniu materiálnych podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu pre naše deti.
Už vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu!

S úctou

riaditeľka SZUŠ Zacharová Mgr. Katarína Zacharová

Tlačivá na stiahnutie

... na našej stránke pracujeme ...